Soukromá TRPG = Textová Role Play Game


  Fen'lin & Alex

  Balaur
  Balaur
  Admin

  Posts : 2049
  Join date : 28. 04. 17

  Fen'lin & Alex Empty Fen'lin & Alex

  Příspěvek pro Balaur za 5/7/2018, 19:23


  (O šest let později)
  Místo: Západní Království - Hlavní město
  Pořadí: Fen'lin -> Alex
  Balaur
  Balaur
  Admin

  Posts : 2049
  Join date : 28. 04. 17

  Fen'lin & Alex Empty Re: Fen'lin & Alex

  Příspěvek pro Balaur za 5/7/2018, 19:29

  Bezmyšlenkovitě jsem procházel rozsáhlými chodbami a přemýšlel, co dělat. Ireth si potřebovala zařídit něco v jiné části království a vrátí se až pozítří a Aoki... Ten měl plno práce a neviděl jsem ho už pár týdnů. Povzdechnu si a když zaslechnu nějaký hluk z nádvoří, zamířím k nejbližšímu oknu a trochu se vykloním. Skrýval jsem jak svou magii, tak svou přítomnost a tak jsem věděl, že i kdyby to byli nováčci, neznervózní hned co mě uvidí. Vypadalo to však, že dnes trénují již silnější démoni pod vedením jednoho z mých generálů. Pousměji se, opřu se o parapet a podložím si hlavu rukama. Mé oči těkaly z jednoho démona k druhému, sledoval jsem jejich styl boje, snažil se najít chyby a musel jsem uznat, že jsem opravdu spokojený. Měli jsme čím dál více silných démonů, kteří se objevovali v našich řadách a díky tomu i větší možnosti. Mohli jsme ochránit více vesnic a naučit i vesničany, jak se bránit jak proti bestiím, tak proti jiným démonům. Spokojeně se usměji a dostanu chuť se k nim přidat... Zatím jsem však zůstával na místě a nechával je dál trénovat.  Fen'lin & Alex 3946849218
  Fen'lin & Alex 3958390022
  Fen'lin & Alex 3951523327
  Alexander
  Alexander

  Posts : 509
  Join date : 30. 05. 17

  Fen'lin & Alex Empty Re: Fen'lin & Alex

  Příspěvek pro Alexander za 5/7/2018, 19:43

  Zamyšleně jsem se opíral o meč a pozorně sledoval pokyny generála, který mluvil k jednomu z mnoha démonů a bavil jsem se. Ne že bych už podobným ba horším výcvikem u Mephista neprošel, ale mé možnosti byly v lidském světě jaksi omezené. Trénovat v podsvětí mi přišlo jako nejlepší způsob jak se nejenom zabavit, získat si přehled ale také neztratit kondici. Trénink tady byl o to náročnější, jelikož jsem se musel vzdát větší části své magické moci a trénoval jsem jenom na základě fyzických dovedností a zkušeností, které jsem za ty roky nasbíral v mnoha válkách a kromě toho... jsem se už vůbec nechtěl prozradit. Po dlouhé době jsem se zase bavil a sám jsem byl překvapen tím, jak Západní království měnilo a to nejen před mýma očima. Fen'lin s Ireth odváděli skvělou práci a já osobně byl rád, že tohle místo už nepředstavovalo ty hrůzy z minulosti, o kterých se dnes už jenom vypráví. Úplně jsem se zapomněl v myšlenkách a vdo reality mě vrátí až hlas generála, který nás napomenul, abychom bedlivě poslouchali co se snaží vysvětlit a tak jsem se pro jistotu napřímil a snažil se vnímat co říká, jenže... mě jeho hodinový proslov uspával a navíc jsem ho slyšel už stokrát.
  Balaur
  Balaur
  Admin

  Posts : 2049
  Join date : 28. 04. 17

  Fen'lin & Alex Empty Re: Fen'lin & Alex

  Příspěvek pro Balaur za 5/7/2018, 19:50

  Pohled mi sklouzne na generála, který měl zrovna o něčem proslov. Neslyšel jsem, co říká, ale když už mluvil pár minut a démoni začali vypadat znuděně a dokonce začnou zívat... Ušklíbnu se a dojde mi, že jim to musí opakovat stále dokola. Jindy bych ho nejspíš nechal, ale měl jsem dobrou náladu a tak se odrazí od země a proskočím otevřeným oknem. Za letu se změním do své démonické podoby a dopadnu hned vedle generála, který ztuhne na místě a překvapeně se na mě podívá.
  "Disciplína je důležitá, ale to aby se ubránili ještě důležitější. Cvičné souboje jsou na to nejlepší," ušklíbnu se a poplácám generála po zádech, aby se vzpamatoval.
  "A ty by ses měl přidat," řeknu mu a popostrčím ho k ostatním démonům, než ustoupím stranou a máchnu ocasem ze strany na stranu. Možná se k nim později přidám a také si zabojuji, přeci jen... Trénink je důležitý.  Fen'lin & Alex 3946849218
  Fen'lin & Alex 3958390022
  Fen'lin & Alex 3951523327
  Alexander
  Alexander

  Posts : 509
  Join date : 30. 05. 17

  Fen'lin & Alex Empty Re: Fen'lin & Alex

  Příspěvek pro Alexander za 5/7/2018, 20:04

  Tiše zývnu a na chvíli mi dokonce ztěžknou výčka. To se ale hodně rychle změní ve chvíli, kdy se vedle démona objeví mě až moc dobře známá osoba. Párkrát zmateně zamrkám, vůbec jsem si nevšiml... možná jsem lehce zaspal to, jak se k němu vůbec dostal. Nejenom můj pohled, ale pohled všech spadne na jejich...našeho krále. Se zájmem ho pozorovali, jiní ztuhli na místě a některým se změnil pohled v očích. Už teď jsem věděl že většina z nich se před králem pokusí vytáhnout a... já chvíli nevěděl jak reagovat. Zůstal jsem stát na místě jako opařený, po šesti letech, co jsem ho naposledy viděl. Mluvil o cvičných soubojích a o tom že je disciplína důležitá, to mi neuniklo. Brzy na to se generál vedle něj vzpamatoval a já se musel ušklíbnout nad tím, když ho doslova postrčil k nám, aby se přidal. Brzy na to nám generál rozkáže abychom se ve dvojicích rozcvičili a tak trochu zpozorním a chytnu zbraň pevněji do svých rukou. Ostatní vypadali natěšeně a možnost vytáhnout se před králem jim dodala na morálce, okamžitě jsem to postřehl jenom na postoji, který se u všech změnil. Bylo tu mnoho zkušených démonů a už jsem s nimi cvičil nějakou tu dobu, některé jsem dokonce dobře znal a s některými chodil pít. Západní království bylo opravdu přijatelným místem a tak jsem se rozhlédl po někom, koho bych mohl mít do dvojice a ... rozhodně jsem nechtěl vychytat generála. Strhlo by to na mě pozornost ostatních a to jsem nechtěl, proto vytáhnu zbraň ze země a otočím se na patě zády k němu, abych někoho urychleně oslovil a tak jsem se vydal k jednomu z démonů, který se rozcvičoval na místě a zamyšleně hleděl na Fen'lina někde za generálem.
  Balaur
  Balaur
  Admin

  Posts : 2049
  Join date : 28. 04. 17

  Fen'lin & Alex Empty Re: Fen'lin & Alex

  Příspěvek pro Balaur za 5/7/2018, 20:12

  Démoni se měli rozcvičit ve dvojicích a hned na to se rozejdou a začnou se společně domlouvat. Celkem jsem se těšil, až se na jejich souboje podívám. Znovu všechny přelétnu pohledem a když všechny přepočítám, uvědomím si, že... Že jich byl sudý počet, ale když se přidá generál, jeden z démonů nebude mít s kým trénovat. Ušklíbnu se a sleduji, jak se všichni rozdělují. Ucítím na sobě něčí pohled a tak se otočím na jednoho z démonů, který mě zamyšleně pozoroval. Přibližoval se k němu celkem vysoký démon jehož oči modře zářily, dřív než se však stačí na cokoliv zeptat, démon, který mě sledoval se otočí a vytvoří dvojici s někým jiným. Ušklíbnu se, když si uvědomím, že démon s modrýma očima zůstal sám a tak se trochu protáhnu.
  "Rozhodil jsem vám počty... Hádám, že bych to měl napravit," poznamenám pobaveně, než se rozejdu k démonovi, který zůstal bez soupeře.  Fen'lin & Alex 3946849218
  Fen'lin & Alex 3958390022
  Fen'lin & Alex 3951523327
  Alexander
  Alexander

  Posts : 509
  Join date : 30. 05. 17

  Fen'lin & Alex Empty Re: Fen'lin & Alex

  Příspěvek pro Alexander za 5/7/2018, 20:23

  Nechtěl jsem na sebe přitahovat zbytečnou pozornost a tak jsem se otočil k prvnímu démonovi, který se naskytl v mém zorném poli, jenže se mnou očividně bojovat nechtěl. I ostaní se raději otočili a urychleně si našli někoho do dvojice a já začínal chápat to, proč. Brzy jsem zůstal stát na místě bez soupeře a tak jen párkrát zamrkám, než si povzdechnu a rozhodnu se jít stranou, odkud budu ostatní pozorovat a počkám si, dokud se neobjeví někdo volný... nebo to byl alespoň můj původní plán. Chvilku na to se ozve hlas krále, který se protáhl a s větou, kterou jsem rozhodně nechtěl slyšet, se vydal přímo mým směrem. Skvělé! Nechtěl jsem na sebe strhnout pozornost generála, ale místo toho jsem vychytal někoho mnohem horšího! Otráveně si v duchu zanadávám, ale ihned se otočím na krále a udělám několik kroků k němu, než se před nim zastavím. Chvíli jsem si jej prohlížel.
  "Bude mi ctí, veličenstvo," vydechnu a krátce se pokloním, než se zazubím a uchopím meč do ruky s jakousi jistotou abych měl svou zbraň pod lepší kontrolou. Proč já musím mít takovou smůlu?
  Balaur
  Balaur
  Admin

  Posts : 2049
  Join date : 28. 04. 17

  Fen'lin & Alex Empty Re: Fen'lin & Alex

  Příspěvek pro Balaur za 5/7/2018, 20:28

  Démon se na mě otočí a rozejde se ke měn, Nic neříkal a tak nakloním hlavu na stranu a jen ho sleduji. Nakonec prohlásí, že mu bude ctí, pokloní se a zazubí. Pobaveně se ušklíbnu a když vytáhne meč a připraví se k boji, rozhlédnu se. Měl jsem u sebe jen... Equinox... Který jsem používal jen když jsem chtěl někoho zabít a i tak... Ne moc často, jelikož mě ten meč děsil. Ale... všechno je jednou poprvé, no ne? Natáhnu ruku a nechám Equinox aby se zhmotnil, než se připravím k boji a zadívám se na démona přede mnou.
  "Jak se jmenuješ?" zeptám se ho, ale nečekám na odpověď, místo toho proti němu rovnou vyrazím. Snažil jsem se nebýt moc rychlý, ani do úderu dát moc síly, abych... Mu neublížil. Netušil jsem, jak moc je silný a nevěřil jsem sám sobě. Ne s touhle... Věcí v ruce.  Fen'lin & Alex 3946849218
  Fen'lin & Alex 3958390022
  Fen'lin & Alex 3951523327
  Alexander
  Alexander

  Posts : 509
  Join date : 30. 05. 17

  Fen'lin & Alex Empty Re: Fen'lin & Alex

  Příspěvek pro Alexander za 5/7/2018, 20:39

  Moje poklona ho nejspíše pobavila, upřímně jsem byl rád že se ta přehnaná vážnost z jeho výrazu vytratila. Za to já... hojsem se tvářil až přehnaně vážně, obzvláště v téhle situaci. Nejenom že jsem s nim bojovat nechtěl, ale nebylo mi to zrovna dvakrát příjemné, ne před zrakem všech a hádám že se k nim samotný král moc často nepřipojoval. S povzdechem zaslechnu jak se otázal na mé jméno ale ihned na to vyrazí vpřed s černým, úhlově čistým mečem, ze kterého mi přeběhne mráz po zádech. Byl jsem citlivý na jakoukoli magii a ten meč byl plný čisté, temné energie, která... mě donutila prudce uskočit stranou a natěžko polknout. První ráně jsem se tedy vyhl a nebezpečně se zadíval na zbraň v králových rukou. Co to... proboha bylo?
  "Samael," vydechnu do vzduchu a ještě pevněji stisknu zbraň v rukou, než se rozběhnu proti králi. Sám bych měl svou sílu hlídat, proti králi nemůžu mít šanci a vyrovnat se mu i na pár minut by bylo přehnané vůči tomu, jak jsem se silově prokázal tady. Ale tak nějak jsem tušil že své podřízené nebude chtít zranit a tak se bude držet zpátky, což pro teď vyhovovalo nám oběma a tak jsem mohl plně v klidu využít zkušeností, které jsem za ty roky získal.
  Balaur
  Balaur
  Admin

  Posts : 2049
  Join date : 28. 04. 17

  Fen'lin & Alex Empty Re: Fen'lin & Alex

  Příspěvek pro Balaur za 5/7/2018, 20:56

  Neunikne mi, jak démon reagoval na mou zbraň, musel mít opravdu dobré smysly, pro většinu Aurinů to byl jen obyčejný meč, většina démonů citlivějších na magii dokázali říct, že je s ním něco v nepořádku, jen málo dokázalo říct, že je nebezpečný a to většinou až po bližším prozkoumání. On jako by to vycítil hned. Ušklíbnu se, netušil jsem, jestli to z jeho strany bylo vědomé, nebo na něj jen řvaly instinkty, ale nehodlal jsem to řešit. Mé první ráně se vyhne a odpoví, že se jmenuje Samael. Jen přikývnu a když se proti mě rozběhne, zablokuji jeho ránu. Chvíli se jen bráním a sleduji, jak útočí, s jakou silou a rychlostí... Potřeboval jsem vědět, jak moc se mám držet zpátky. Až po chvilce přejdu do protiútoku a pečlivě sleduji styl jeho boje. Hledal jsem jakoukoliv skulinku, které bych mohl využít a tím na ni poukázat.
  "Jak jsi na tom s magií?" zeptám se po chvilce boje a vyhnu se jeho ráně, než znovu zaútočím.  Fen'lin & Alex 3946849218
  Fen'lin & Alex 3958390022
  Fen'lin & Alex 3951523327
  Alexander
  Alexander

  Posts : 509
  Join date : 30. 05. 17

  Fen'lin & Alex Empty Re: Fen'lin & Alex

  Příspěvek pro Alexander za 5/7/2018, 21:11

  Bylo to zvláštní, po tak dlouhé době jsem byl nucen soustředit se více, než bych sám chtěl a to i za cenu toho, že jsem se držel zpátky. Hádal jsem že dle síly kterou mu ukážu, bude on nastavovat svou vlastní, no... i tak jsem měl ze zbraně v jeho rukou špatný pocit. Byla silná, mnohem silnější než mi kdy přišla jakékoli jiná zbraň a já už se teď musel podivit, jak k něčemu takovému proboha přišel.
  Brzy jsme byli zase v sobě a tak jsem se obratně snažil vykrýt akoukoli jeho ránu a stejně tak se pokoušel ránu svému soupeři zasadit. P/ři těch krocích... bylo docela nostalgické, uvědomit si jak je Fen'linova obrana skvělá a nedával ani náznak šance k nějakému zásahu. Jako Aurin se vždy pohyboval přirozeně a musel jsem říci, že jsem mu to vždycky záviděl.
  "Jsem Xaphan pane, takže myslím že docela dobře," odpovím mu v rychlosti a v záplavu ran si ani neuvědomím, že jsem něco takového řekl. Doteď si všichni mysleli že jsem Aurin a tak jsem se dokonce kdysi dávno představil. Bohužel jsem nad svou větou dál moc nepřemýšlel a rychle zablokoval královu ránu, která se nebezpečně blížila k mému tělu.
  Balaur
  Balaur
  Admin

  Posts : 2049
  Join date : 28. 04. 17

  Fen'lin & Alex Empty Re: Fen'lin & Alex

  Příspěvek pro Balaur za 5/7/2018, 21:17

  Byl vážně dobrý, jeho styl boje vypovídal o tom, že má hodně zkušeností. I když jsem si myslel, že vidím skulinku v jeho obraně, v momentě, kdy jsem na ni chtěl zaútočit, zjistil jsem, že tam... Není. Lehce se zamračím a znovu na něj zaútočím, věděl jsem, že bych ho nejspíš překonal čistou fyzickou silou nebo rychlostí, ale... To by nebylo ono. Síla i rychlost mu chyběly, ale musel opravdu hodně trénovat, aby bojoval se zbraní tak, jako teď. Ještě mi řekne, že je Xaphan, takže s magií opravdu problém nemá. Přikývnu, když vykryje mou další ránu a pokusím se mu ocasem podrazit nohy.
  "Klidně používej svou elementární magii... Nebo jakoukoliv jinou, měl bych si poradit," pousměji se a uskočím dozadu. Máchnu Equinoxem a pošlu na mého protivníka slabou vlnu temné magie, abych s ní nikoho nezabil, i kdyby ho trefila přímo.  Fen'lin & Alex 3946849218
  Fen'lin & Alex 3958390022
  Fen'lin & Alex 3951523327
  Alexander
  Alexander

  Posts : 509
  Join date : 30. 05. 17

  Fen'lin & Alex Empty Re: Fen'lin & Alex

  Příspěvek pro Alexander za 5/7/2018, 21:46

  Chtěl abych... kdyžtak využil svou elementární magii a odpověděl, že by si s ní měl poradit. No o tom jsem nepochyboval ale tak nějak jsem se zdráhal použít nějakou ze svých magických schopností, už jenom protože to byl prostě Fen'lin. Kdyby to byl kdokoliv jiný, udělal bych to dávno, pokud by byl na takové provni jako on, ale teď... přemýšlel jsem. Navíc jsem měl divné pocity z jeho zbraně a bylo to zvláštní, pokaždé co se můj meč střetl s tím jeho, jsem cítil ve vzduchu jakousi nenasytnost a krvežíznivost, mířenou mým směrem. Nevím jestli ten meč reagoval stejně tak na něj, nebo mě prostě... mohl jsem o mčei říci že mě neměl rád? Že jsem se mu nelíbil? Okamžitě se zamračím a s další ranou prudce odskočím dozadu. Sledoval jsem králův postoj, který se najednou změnil, když prudce máchl mečem dopředu a uvolnila se z něj magie, která se v podobě vlny řítila mým směrem. Byla rychlá, ale necítil jsem v ní skoro žádnou sílu, proto jsem zůstal stát na místě s úmyslem ji vykrýt svou zbraní a vitaarem na mých rukou. To se ale hodně rychle změnilo když.... se vlna z ničeho nic rozrostla v obrovské množství magické moci, ze které mi ztuhla krev v žilách. Nohy mi na malý moment zdřevěněly a oči mi modře zajiskřili, když jsem si uvědomil že by mě plný zásah magické vlny doslova rozpůlil a to v ještě v tak nebezpečné blízkosti.
  Okamžitě zcela podvědomně přestanu přemýšlet a nechám své tělo zareagovat pouze instinktivně, díky čemuž se rychle vyhnu smrtelné ráně a nechám čistou energii odletět někam za sebe. Mé tělo se ale nezastavilo a obrovskou rychlostí se vyřítím proti králi, kterého jsem považoval za hrozbu k okamžitému odstranění. Až těsně u něj se vzpamatuji a uvědomím si co se vlastně stalo, ale můj útok ve kterém bylo víc síly než bych opravdu sám chtěl, už jsem zastavit nedokázal, na to jsem byl až moc blízko.
  Balaur
  Balaur
  Admin

  Posts : 2049
  Join date : 28. 04. 17

  Fen'lin & Alex Empty Re: Fen'lin & Alex

  Příspěvek pro Balaur za 5/7/2018, 21:54

  Netušil jsem, co se stalo, myslel jsem, že mám svou zbraň pod kontrolou, už mě nechtěla... Zabít, pohltit mě. Jenže místo toho, abych vyslal slabou vlnu temné magie, můj útok nabude na síle a mě zamrzne krev v žilách. Ireth mě zabije! Dostanu chuť Equinox zaškrtit, ale nemohl jsem. Z očividných důvodů. Tiše se omluvím Samaelovi, kterému jsem nedával moc velké šance na přežití, proto mě překvapí, když se proti mě obrovskou rychlostí vyřítí. Jeho ránu zablokuji a zaryji drápy na nohou do země. Byla silná. Hodně silná a ta rychlost... Jindy bych se zamračil, ale teď se mi na tváři objeví úšklebek. Byl to silný protivník, proti kterému bych mohl jít naplno! Proč ale skrýval své schopnosti? Je to špeh z jiného království? Chytím démona pod krkem, než prudce máchnu křídly a ve vteřině jsme byli několik desítek metrů nad palácem. Hned na to ho pustím, minimálně měl levitaci na to, aby se ve vzduchu udržel. Měl jsem na jazyku plno otázek, ale místo toho, abych se na cokoliv zeptal, bez jediného slova zaútočím bez toho, abych se držel zpátky. Až teď si uvědomím, že z Equinoxu doslova sálá krvežíznivost, kterou se však nenechám ovlivnit. Tedy... Cítil jsem ji, podporovala mou touhu bojovat se silným protivníkem, ale neovládala mě.  Fen'lin & Alex 3946849218
  Fen'lin & Alex 3958390022
  Fen'lin & Alex 3951523327
  Alexander
  Alexander

  Posts : 509
  Join date : 30. 05. 17

  Fen'lin & Alex Empty Re: Fen'lin & Alex

  Příspěvek pro Alexander za 5/7/2018, 22:11

  Zablokoval mou ránu a já se na malou chvíli zděsil toho, co se stalo před chvílí. Chtěl jsem od něj odskočit a omluvně odstoupit od souboje ale... nedal mi příležitost. Místo toho mě chytil pod krkem a najednou jsme byli nad palácem a já projednou zatoužil vědět, co se mu honí hlavou. To jsem ale brzy zavrhl, když jsem si uvědomil že padám dolů a tak jsem hodně rychle využil své levitace k tomu, abych svůj pohyb ve vzduchu ustálil a uvědomil si, že se na mě řítí svou plnou silou. Chce mě snad zabít? Odhalil mě? Nebo... nějak jsem nedokázal nikam zařadit jeho chování a tak než jsem se rozhodl co vůbec udělám, schytal jsem tvrdou ránu, kterou mě doslova srazil zpátky k zemi a že se... opravdu nedržel zpátky. Tvrdě přistanu na písčité zemi, do které jsem se doslova zabořil. Kdybych nezpevnil své tělo vitaarem nejspíše bych měl zlámaných pár kostí, ale takhle jsem z toho vyvázl jenom s pár škrábanci. Se zavrčením zvednu pohled ke králi na nebi a pevně sevřu zbraň v rukou. Byl jsem nasraný a to jsem k tomu neměl ani žádný důvod. Místo toho abych zůstal na zemi jsem se od ní prudce odrazil a využil elektřinu k tomu, abych se k němu dostal co nejrychleji. Dostal jsem tik do oka a sám jsem se teď rozhodně nedržel zpátky a tak na něj okamžitě rychle zaútočím ve snaze mu nedat prostor k protiútoku a také jsem si dával pozor na jeho ocas, kterým by mě mohl kdykoli překvapit.
  Balaur
  Balaur
  Admin

  Posts : 2049
  Join date : 28. 04. 17

  Fen'lin & Alex Empty Re: Fen'lin & Alex

  Příspěvek pro Balaur za 5/7/2018, 22:22

  Srazím ho prudce k zemi a na chvíli se zaseknu. Roztáhnu křídla, abych se udržel ve vzduchu a nakloním hlavu na stranu. Že bych se spletl a byla to náhoda? Ne, on se vyhl úmyslně, tak proč.... Jedině že by byl vážně špeh a chtěl se nějak zachránit, zahrát to na náhodu. Zamračím se a zadívám na démona, který se posbírá ze země, na další myšlenky jsem však neměl čas, jelikož se proti mě obrovskou rychlostí vyřítí a já sotva stihnu jeho ránu zablokovat. Byl rychlý a používal elektřinu k tomu, aby byl ještě rychlejší. No... tu máme oba. Ušklíbnu se a i kolem mého těla se objeví elektřina, hned jsem byl o dost rychlejší a konečně jsem mohl přejít také do protiútoku.
  "Své schopnosti jsi skrýval dobře!" zasměji se a když zablokuje můj další úder, vypustím z Equinoxu temnou magii, která nás odhodí od sebe a vytvoří mezi námi celkem velkou vzdálenost.
  "Víš, nemám špehy ve svém paláci moc rád," zavrčím na něj, než se po něm opět vrhnu a kolem mého meče zajiskří elektřina, která se však smíchá s magií samotné zbraně a tak získá černou barvu. Démon přede mnou musel být opravdu mocný, vzhledem k tomu jak moc Equinox chtěl jeho krev. Podaří se mi Samaela lehce poranit ne boku, byla to plytká rána, ale i tak mě na chvíli zaplaví vlna krvežíznivosti.  Fen'lin & Alex 3946849218
  Fen'lin & Alex 3958390022
  Fen'lin & Alex 3951523327
  Alexander
  Alexander

  Posts : 509
  Join date : 30. 05. 17

  Fen'lin & Alex Empty Re: Fen'lin & Alex

  Příspěvek pro Alexander za 5/7/2018, 22:37

  V momentě kdy se kolem něj objeví elektřina, chytnu ještě větší tik do oka. Když zablokuje mou ránu a využije ji k tomu, aby mě zaplavil vlnou útoků, okamžitě přejdu do obrany a v tuhle chvíli jsem se ani nesoustředil na nic jiného. S touhle podobou jsem nebyl moc dobře slazený na nějaké šílené souboje s ... králem a tak mě to značně omezovalo. Stejně jako levitace, na kterou jsem se musel soustředit, abych nešel každou chvíli k zemi. Okamžitě promluví, že jsem své schopnosti skrýval dobře a podle tónu jsem si tak nějak uvědomil, že se ohromně baví. Ale proč? Tohle jsem rozhodně nechtěl. Takhle to nemělo dopadnout. V další chvíli co se naše zbraně setkají, mě vlna temné energie odhodí stranou a já se konečně dozvím, kde vězí celý problém.
  Špeh... On si myslí že jsem špeh. Kurva! Nadechnu se abych prohlásil něco ve své obraně, ale dříve než to vůbec stihnu, ucítím bolest na boku a tak se od krále urychleně vzdálím.
  "Nemyslím si, že by špeh z cizího království prošel vší tou důkladnou kontrolou, kterou Západní království má a už vůbec ne do armády," zavrčím na svou obranu, ale zbraň jsme z ruky nepouštěl. Byl jsem připravený se bránit kdyby zaútočil, momentálně jsem netušil co od něj očekávat a jak moc bude věřit mým slovům. Rozhodně jsem ho nechtěl dohnat k tomu aby si myslel že jsem špeh a vůbec, jak na to proboha přišel?!
  Balaur
  Balaur
  Admin

  Posts : 2049
  Join date : 28. 04. 17

  Fen'lin & Alex Empty Re: Fen'lin & Alex

  Příspěvek pro Balaur za 5/7/2018, 22:43

  V momentě kdy ho zasáhnu se vzdálí a odpoví mi, že si nemyslí, že by špeh mohl projít naší důkladnou kontrolou. Zamračím se na něj a i já na chvíli přestanu zcela útočit.
  "Jeden nikdy neví, tuhle lekci jsem dostal už dávno," odpovím s tichým zavrčením, když si vzpomenu, jak démoni málem unesli Aokiho a pobodali mě přímo před ním.
  "Dobří špehové by mohli. Je těžké je odhalit. Pokud však hodláš tvrdit, že jím nejsi, vysvětli mi, proč jsi skrýval své schopnosti a zkušenosti. Proč jsi je nevyužil k tomu, abys rychleji získal vyšší pozici. Proč se přetvařovat? Cítím z tebe opravdu silnou ma-" nedořeknu větu, v momentě, kdy se zaměřím na jeho magii, uvědomím si, že mi je povědomá. Až moc. Ale přesto jsem ji nedokázal nikam zařadit, jako by mi v tom něco bránilo. Musel ji nějak skrývat. A co ještě kromě své magie skrývá?
  "Ani tvá magie není v pořádku," zarčím na něj, než se proti němu znovu vrhnu.  Fen'lin & Alex 3946849218
  Fen'lin & Alex 3958390022
  Fen'lin & Alex 3951523327
  Alexander
  Alexander

  Posts : 509
  Join date : 30. 05. 17

  Fen'lin & Alex Empty Re: Fen'lin & Alex

  Příspěvek pro Alexander za 5/7/2018, 23:08

  Poslouchal jsem ho a snažil se pobrat všechno co mi řekl. Měl pravdu, jeden nikdy neví a jeho opatrnost jsem oceňoval, nebylo to hloupé. Na krátkou chvíli zavču oči a povzdechnu si, ale v téhle situaci jsem si to nedovolil dlouho, ne když byl přede mnou... naštvaný král.
  "To... nemohu popřít," vydechnu v odpověď na jeho poznámku o tom, že dobří špehové by to mohli dokázat, ale brzy na to se v polovině věty zasekne a s tím, že ani má magie není v pořádku se proti mě se zavrčením vrhne.
  "To je... komplikované," vydechnu spíše sám pro sebe, ačkoli jsem věděl že mě uslyší a pevně sevřu zbraň v rukou abych byl schopen jeho ránu zablokovat. Hned na to se naše zbraně střetnou a svůj pohled zabodnu do králových očí.
  "Nejsem váš nepřítel, veličenstvo," vydechnu rázně a vážně, ale zacukají mi koutky, když si uvědomím co jsem vlastně řekl.... já... jemu. Znělo to legračně. Za starých časů bych si z toho dělal srandu, ale teď jsem se už dokázal krotit a zbytečně neprskat smíchy všude okolo.
  Balaur
  Balaur
  Admin

  Posts : 2049
  Join date : 28. 04. 17

  Fen'lin & Alex Empty Re: Fen'lin & Alex

  Příspěvek pro Balaur za 5/7/2018, 23:15

  Nemohl popřít má slova a k mému překvapení se ani nezačne vymlouvat. Dle jeho slov byla jeho situace komplikovaná, čemuž jsem opravdu věřil, vzhledem k tomu, že na něj útočil nasraný král. I když... Naštvaný jsem nebyl, spíše... Zvědavý? Chtěl jsem ho porazit a vyslechnout. Dobře... Spíše s ním chci bojovat, ale tak co... Je silný! Když na něj opět zaútočím, zadívá se mi zpříma do očí a vydechne, že není můj nepřítel. Znovu na něj zaútočím, ale po chvilce se vesele usměji.
  "Možná!" řeknu mu vesele, než znovu zaútočím, snad ještě rychleji a silněji.
  "Ale také jsi úctyhodný soupeř, který se mnou drží krok, když bojuji naplno. Takže první boj a pak ti dám šanci mluvit a vysvětlit to!" řeknu mu upřímně a nadšený tón jsem se ani nesnažil skrývat. Najednou si mi však na tváři objeví široký, téměř dětinský úsměv, se kterým uskočím dozadu. Nechám Eqinox zmizet a narovnám se, jako bych už nechtěl bojovat.
  "Eliasi, zkusme to! Tentokrát to zvládneme!" vyhrknu a hned na to se ozve jakési nesrozumitelné zamručení, se kterým se objeví Eliasova lebka kousek od mé hlavy a poté nás už jen obalí magie.  Fen'lin & Alex 3946849218
  Fen'lin & Alex 3958390022
  Fen'lin & Alex 3951523327
  Alexander
  Alexander

  Posts : 509
  Join date : 30. 05. 17

  Fen'lin & Alex Empty Re: Fen'lin & Alex

  Příspěvek pro Alexander za 5/7/2018, 23:39

  Chtěl jsem si s nim promluvit, ale v momentě, kdy mě označí za úctyhodného soupeře a odsune mluvení stranou s tím, že chce první bojovat, tušil jsem že bude zle. Směr kterým se tohle všechno ubíralo začal nabírat na vážnosti a já netušil jak se z toho dostat. Kdybych složil zbraň... něco mi říkalo, že by mě stejně zmlátil a to jsem nechtěl, má hrdost mi to nedovolovala. Vypadalo to že se král...královsky baví, zatímco já se začal cítit ohrožený.
  "Bezva," zavrčím v momentě kdy mi bylo jasně sděleno že šanci mluvit budu mít až po souboji, u kterého jsem si nebyl jistý že ho přežiju, obzvláště v momentě, kdy.... se ozve mě až moc známé jméno démona, který byl kdysi problémem pro nás oba. Brzy na to Fen'lina obalí magie a když se přede mnou zjeví třímetrová... bestie, zůstanu na ně paralizovaně civět a ... nebyl jsem jediný.
  "To si... kurva... děláš...prdel..." dostanu ze sebe a natěžko polknu, když si uvědomím jak silný protivník proti mě teď stál a já věděl že... stačí jedna dobře mířená rána a jsem ze hry.
  "Kurva! Chtěl jsem si jenom promluvit!" zařvu na démona doslova nasraně a projednou mě zase vytočí jeho síla, která mu rozhodně nechyběla. Tik do oka jsem už naštěstí nedostal... Místo toho jsem měl co dělat s tím, aby se mi do plic dostalo trochu kyslíku a nerupla mi cévka. Výborně.... co teď?!
  Balaur
  Balaur
  Admin

  Posts : 2049
  Join date : 28. 04. 17

  Fen'lin & Alex Empty Re: Fen'lin & Alex

  Příspěvek pro Balaur za 5/7/2018, 23:47

  Démon nevypadal nadšeně, když jsem mu sdělil, že chci bojovat. Spíš otráveně a jako by vážně... Chtěl jen mluvit. Nechápal jsem tuto situaci, proč tedy přišel? No co... Alespoň si zabojuji. Ucítím, jak se mé tělo mění a pocítím Eliasovu přítomnost ještě víc, než kdy předtím. V momentě, kdy se změníme, vytvoříme si ze stínů a temné magie velká, černá křídla, abychom se udrželi ve vzduchu. Máchnu drápy ve vzduchu a poté se mi z hrdla vydere hlasitý řev, se kterým se po démonovi vrhnu. Zařve, že si chtěl jen promluvit, ale na to bylo teď už trochu pozdě. Oženu se po něm, ale uhne mojí ráně. Byl rychlý a mrštný, já měl třímetrové tělo, se kterým jsme ještě tolik neuměli zacházet a nebyli jsme s Eliasem sehraní, jednotní. Přesto ale znovu aktivuji elektřinu a obrovskou rychlostí, která překvapí mě samotného se proti Samaelovi vyřítíme. Takovou rychlost jsem opravdu nečekal, proto... Jsme neměli ani šanci udělat nějaký pořádný úder, spíš to vypadalo, jako bychom do démona chtěli napálit plnou rychlostí... Což by s naší silou bylo nejspíš také účinné, ale rozhodně ne tolik.  Fen'lin & Alex 3946849218
  Fen'lin & Alex 3958390022
  Fen'lin & Alex 3951523327
  Alexander
  Alexander

  Posts : 509
  Join date : 30. 05. 17

  Fen'lin & Alex Empty Re: Fen'lin & Alex

  Příspěvek pro Alexander za 6/7/2018, 00:03

  Netušil jsem co se mu sakra honí hlavou, ale tohle začínalo být opravdu nebezpečné. Ne že bych si nerad nezabojoval ale musel jsem se vrátit domů celý a... jak bych asi vysvětloval Mirys že... Okamžitě zblednu, třímetrová bestie naproti mně byla najednou nic, oproti tomu co by mě čekalo doma, po tom co bych se vrátil dobitý jak pes. Okamžitě zpozorním když se bestie přede mnou obalí elektřinou a vrhne se proti mě obrovskou rychlostí. Po čele mi steče kapka potu a jediné co jsem v tuhle chvíli mohl udělat, bylo využít veškerou rychlost na to, abych se ráně vyhnul. S blesky jsem si rozuměl odmalička a tak jsem toho mohl plně využít. Mé tělo nápor blesků zvládalo mnohem lépe než kdy předtím a tak jsem se jednoduše dostal za ně. Brzy jsem ale pochopil že boj ve vzduchu pro mě bude problematický a tak jsem se snesl k zemi, kde jsem přistál a zadíval se na krále. Netušil jsem co je to za děsivou formu, ale sálala z ní obrovská síla, která mě děsila. Ten výškový rozdíl mi najendou přišel strašně nefér, věděl jsem že skončím špatně pokud mě zasáhne a to jsme riskovat nehodlal. Neměl jsem jinou možnost než uhýbat a počkat dokud se neunaví... jenže s takovou se brzo unavím i já, přeci jenom uhýbat za pomocí elektřiny jsem věčně nemohl a byla pravda, že měl momentálně navrch a já proti němu neměl šanci. I tak bylo v jeho pohybu něco nestabilního, jakoby měl s přeměnou sám dostatečné problémy... i když teď jsem mohl jenom odhadovat co se děje a bude dít. Rozhodně jsem nebyl tak hloupý, abych na bestii útočil, rozmázla by mě jako červa.
  "Jestli mě zabiješ, budeš toho litovat!" zavrčím na něj a povzdechnu si.
  "Možná," dodám, po chviličce spíše pro sebe než pro něj a znovu si prohlédnu tu děsivou bestii před mýma očima. Opravdu jsem netušil co čekat a... pud sebezáchovy mi nedovoloval se k ní jakkoli přibližovat.
  Balaur
  Balaur
  Admin

  Posts : 2049
  Join date : 28. 04. 17

  Fen'lin & Alex Empty Re: Fen'lin & Alex

  Příspěvek pro Balaur za 6/7/2018, 00:12

  Proletíme kolem našeho nepřítele, aniž bychom se ho dotkli, okamžitě zvýšení naší rychlosti začnu regulovat, abychom se nezabili a otočíme se proti Samaelovi, který mířil k zemi. Brzy jsme na zemi stáli i mi, zrušíme stínová křídla, než se postavíme na dvě nohy a skloníme hlavu s parohy, abychom se mohli na drobného démona podívat. Z hrdla se nám vydere zavrčení, než se opět spustíme na všechny čtyři a vrhneme proti nepříteli. Poznamená, že jestli ho zabijeme, budeme toho litovat. Hned však dodá, že jen možná. Jindy bych se nejspíš rozesmál, ale teď to nešlo, nejspíš kvůli Eliasovi. Znovu se po Samaelovi oženu, ale uhýbal mi, byl rychlý a mrštný a my v tomto těle velmi neohrabaní. Brzy nám vyprší čas a tak uskočím, zatímco se mé tělo zmenší a Elias se opět stáhne do stínů. Zamračím se a založím si ruce na prsou, než si povzdechnu a udělám k němu pár kroků.
  "Tak mluv."  Fen'lin & Alex 3946849218
  Fen'lin & Alex 3958390022
  Fen'lin & Alex 3951523327
  Alexander
  Alexander

  Posts : 509
  Join date : 30. 05. 17

  Fen'lin & Alex Empty Re: Fen'lin & Alex

  Příspěvek pro Alexander za 6/7/2018, 00:28

  Měl jsem... štěstí. Rozhodně víc štěstí než rozumu, vzhledem k tomu že jsem ani jednou nedostal ránu, která by mě rozdělila tak na sedm kousků. Opravdu jsem věřil tomu, že kdyby mě zasáhl mohl bych se rozloučit se světem. Natěžko polknu a když jsem se ocitl jen pár milimetrů nad rukou bestie, vyvalím oči a pomocí elektřiny se dostanu opravdu rychle do bezpečné vzdálenosti. V mřiku mě rozbolely svaly na těle, ale nedal jsem to na sobě znát a zachoval jsem si chladnou tvář. Brzy se mi opět podařilo získat pozornost krále a tak se na něj zadívám a chvíli čekám co udělá. Místo útoku se však zamračí a založí si ruce na prsou s tím, abych mluvil. Chvíli jsem přemýšlel, než krátce zavřu oči a zabodnu meč do země. Lehce natáhnu ruku dopředu, ve které se mi pomalu zhmotní runové kopí a já tiše doufal, že mému bratrovi tohle gesto dojde, nechtěl jsem se před všemi těmi démony... ukázat. Ne po tom co se odehrálo naposledy, když mě v Západním království zaplaven otcovým šílenstvím naprosto ztrapnil. Měl jsem právo být naštvaný, ale také jsem ho za to nemohl vynit, nebyla to jeho chyba. Poukázat na to jak jsem zostudil svého otce bylo... pořád jsem netušil jak k tomu mám přistupovat.
  "Doufám že tohle jako vysvětlení stačí," povzdechnu si.

  Sponsored content

  Fen'lin & Alex Empty Re: Fen'lin & Alex

  Příspěvek pro Sponsored content


   Právě je 20/10/2019, 13:20