Soukromá TRPG = Textová Role Play Game


  Nyssa & Mikoto

  SPE-467
  SPE-467

  Posts : 50
  Join date : 12. 11. 17

  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 Empty Re: Nyssa & Mikoto

  Příspěvek pro SPE-467 za 27/8/2018, 19:41

  Složí se na zem, než vydechne, že jeho život je důležitější než její a nemohla by s tím žít. Lehce nakloním hlavu na stranu, pořád jsem tomu nerozuměl, ale ptát se nebylo mým účelem. Sledoval jsem, jak se pokouší vstát, ale když se jí to nepodaří a jen zruší své drápy a viděl jsem, že si uvědomila, že mě neporazí. Nehodlal jsem to protahovat a tak jí jediným úderem omráčím, než si ji hodím přes rameno. Byla lehounká a tak jsem neměl nejmenší problém jí odnést.
  Brzy jsem vcházel do velkého sídla mého pána, bylo už sice pozdě, ale věděl jsem, že bude vzhůru a tak zamířím do jeho pracovny, na kterou zaklepnu a počkám, než mě pozve dále. Vejdu se sklopenou hlavou a elinou v náruči.
  "Prober ji," rozkáže mi a tak elinu opatrně položím na zem, než s ní zatřesu. Můj pán začne nadávat a najednou nás oba pokropí studená voda.
  "Zatracené psisko!" zavrčí na mě a tak akorát stáhnu uši k hlavě a po čtyřech dojdu vedle svého pána, abych ho mohl chránit, kdyby na něj elina zaútočila. Sice byl aurin, ale... Byla to má povinnost.
  Nyssa
  Nyssa

  Posts : 210
  Join date : 31. 03. 18

  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 Empty Re: Nyssa & Mikoto

  Příspěvek pro Nyssa za 27/8/2018, 19:47

  Ztraceně se zadívám pod své nohy a tiše si povzdechnu. Elina neporazím, ale byla jsem ráda že alespoň Theo utekl a dle všeho po něm nepůjde. Bála jsem se o něj, věděla jsem že se o sebe postará ale byl mladý a plachý, může se snadno dostat do potíží. Nebála jsem se tak o sebe jako o něj. Mé myšlenky ale sklouzávaly i k Mikotovi, vůbec jsem netušila co se bude dít. Než jsem se však nadála, ztratila jsem vědomí.
  Probrala jsem se až po tom, co mě někdo pokropil studenou vodou, která se mi skrze srst proplazila až na kůži. Párkrát se zhluboka nadechnu a bolavě vyskočím do sedu, zatímco se začnu rozhlížet okolo. Byla to nějaká pracovna, nejspíš. Vypadalo to tu divně, to však ovšem nebylo mou starostí. Pohled mi spadne na muže, který měl po svém boku Elina. Klečel na čtyřech a obezřetně mě sledoval. 
  "Zeptám se znovu, co ode mě chcete..?" vypadne ze mě tiše a prozatím se nesnažím ani zvedat. 
  SPE-467
  SPE-467

  Posts : 50
  Join date : 12. 11. 17

  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 Empty Re: Nyssa & Mikoto

  Příspěvek pro SPE-467 za 27/8/2018, 19:52

  Sledoval jsem, jak se elina vymrštila do sedu, ale nijak neutočila, ani se nesnažila utéct. Jen se rozhlédne, než se její pohled zastaví na mém pánovi a zeptá se, co od ní chceme.
  "Padlí platí velké peníze za to, když jim odchytnu jejich uprchlého mazlíčka. Čím lepší stav, tím lepší cena," zasměje se můj pán a já najednou zaslechnu, jak zavrčel. Pootočím k němu hlavu a všimnu si, jak pozoruje elinu, v další chvíli však již vytáhl bič, kterým mě přetáhne přes celá záda. Nesnažil jsem se bránit, jen se přikrčím k zemi a sklopím hlavu.
  "Zasranej čokle! Zranil jsi ji! Teď cena půjde dolů! Připravil jsi mě o prachy!" zařve a s každým slovem jsem dostal další a další ránu. Stále jsem si však kontroloval elinu, kdyby utekla ve chvíli mé nepozornosti, trest by byl ještě horší.
  "Ať ji ošetří, prodáme ji až se jí rány zahojí... Do té doby jí neučíme způsobům," zavrčí aurin.
  Nyssa
  Nyssa

  Posts : 210
  Join date : 31. 03. 18

  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 Empty Re: Nyssa & Mikoto

  Příspěvek pro Nyssa za 27/8/2018, 20:01

  Sledovala jsem muže před sebou, odpověděl mi a hlasitě se rozesmál. Měli mě v plánu prodat, pravděpodobně  zpátky k padlím, dle všeho co mi řekl. Zamračím se, než obličej uvolním a povzdechnu se. Na chvíli sklopím pohled k zemi a v další chvíli sebou poplašeně cuknu, když začne řvát a vytáhne bič. Nebyl však mířený na mě, ale na toho Elina, kterého začal zuřivě mlátit. Jenom jsem to sledovala s vyvalenýma očima a přemýšlela. Pud sebezáchovy mi ale řekl abych mlčela a tak jsem polkla všechny poznámky, než jsem se nakonec pomalu postavila na nohy.
  "Měl by jsi mu spíše poděkovat, vyhrál si loterii. Alespoň se nenech padlími okrást, jsem jedna z původních," sdělím mu a na chvíli zavřu oči, než se zadívám stranou a oči se mi zalesknou. Chtěla jsem domů za Mikotem, ale věděla jsem že když budu odporovat, nic tím nezískám a akorát víc ztratím. Stále jsem na sobě měla Mikotovu mikinu a tak si lehce ovinu ruce a zavrtím hlavou nad jeho posledními slovy. 
  "Nemusíš se snažit, vím jak se mám chovat," vydechnu a zadívám se stranou. Žila jsem většinu života v laboratořích a uměla jsem přepnout do jakéhosi módu apatie a poslušnosti, až mě to samotnou děsilo. Nina už z toho tak nadšená nebyla a já cítila, jak se vzbouzí proti mým slovům i myšlenkám. 
  SPE-467
  SPE-467

  Posts : 50
  Join date : 12. 11. 17

  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 Empty Re: Nyssa & Mikoto

  Příspěvek pro SPE-467 za 27/8/2018, 20:08

  Elina se postaví na nohy a řekne, že je jedna z původních, můj pán se zasekne, než se začne tiše smát, tato novinka ho jistě potěšila. Jedna z původních... Co to znamená? Lehce nakloním hlavu na stranu a když nám sdělí, že ví, jak se chovat, pán mi dá rozkaz, abych se o ni postaral, nenechal ji zdrhnout a dal ji do co nejlepšího stavu. Jen tiše přikývnu, než k elině dojdu po čtyřech a až poté se zvednu na zadní, chytím ji za ruku a začnu za sebou vláčet do svého "pokoje." Dotáhnu ji do malé, tmavé místnůstky bez oken, kde byl akorát psí pelech, miska s vodou a granulemi. V rohu byla lékárnička, kterou seberu, vytáhnu z ní desinfekci, obvazy a zamířím k elině.
  "Co to znamená... Že jsi jedna z původních?" zeptám se tiše a ohlédnu se na dveře, abych se jistil, že v nich nikdo nestojí a nedostanu trest za to, že bez dovolení mluvím.
  Nyssa
  Nyssa

  Posts : 210
  Join date : 31. 03. 18

  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 Empty Re: Nyssa & Mikoto

  Příspěvek pro Nyssa za 27/8/2018, 20:20

  Má zpráva ho jistě potěšila, jeho tichý smích nemohl uniknout mým uším a tak si povzdechnu. Stále jsem hleděla s hlavou sklopenou k zemi a když jsem slyšela rozkazy, které mu dal, trochu se mi ulevilo. Neměli v plánu mě zmrzačit, potřebovali mě v dobrém stavu. Věděla jsem že to se změní jakmile se dostanu k padlím, ale nebylo to nic co by mě rozhodilo natolik, že bych začala panikařit. Stále jsem tak nějak věřila že to bude dobré. Tuhle naději mi dal můj padlý, kterého jsem milovala a věřila jsem jeho slovům, nehodlala jsem ji jenom tak zahodit. 
  Brzy jsme se ocitli v tmavé místnosti, no moc tu toho nebylo a já ihned pochopila, že je to pokoj Elina. Nerozuměla jsem jaké jsou jeho důvody, ale přišlo mi že i kdybych se ho na něco zeptala, neodpověděl by mi. Tiše se posadím na zem, zatímco ke mě dojde s věcmi z lékárničky a tak k němu po chvilce zvednu své oči. 
  "Je mi více než tisíc, jsem nesmrtelná, jedna z těch která byla vytvořena přímo padlími, když se snažili vybojovat zpátky své místo v nebi. Takový byl můj účel, původní účel nás všech," vydechnu a zadívám se na Elina, který mi ošetřoval ránu na ruce. Ani jsem netušila proč mu to říkám, vlastně na tom až tolik nezáleželo, dlouho tady nepobudu. Měla bych na něj být nepříjemná, to on mě tady dostal ale zdálo se že jeho situace se od mé až tolik neliší. Stále se však otáčel ke dveřím, jako kdyby v nich měl někdo stát.
  SPE-467
  SPE-467

  Posts : 50
  Join date : 12. 11. 17

  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 Empty Re: Nyssa & Mikoto

  Příspěvek pro SPE-467 za 27/8/2018, 20:26

  Začnu jí ošetřovat ránu na ruce, zatímco mi řekne, že jí je přes tisíc let, byla vytvořena padlými, kteří se snažili vybojovat si zpátky své místo v nebi. Byl to původní účel nás všech. Zadívám se na ni, než nakloním hlavu na stranu.
  "Pokud jsi byla vytvořena proto, aby jsi sloužila padlým... Co děláš tady? Proč jsi utekla?" zeptám se jí zmateně, než se znovu dám do ošetřování rány, kterou obvážu a všechny věci zase uklidím do rohu. Po čtyřech dojdu ke svému pelechu, na kterém se několikrát otočím, než si lehnu a hlavu si položím na přední nohy. Sledoval jsem elinu a netušil, co si myslet. Mátla mě. Zahodila svůj účel, bránila to mládě, protože pro ni byl jeho život důležitější, než její. Nemohl však být její pán. Na to byl moc mladý.
  "Proč ses chtěla obětovat pro to mládě?" zeptám se nechápavě.
  Nyssa
  Nyssa

  Posts : 210
  Join date : 31. 03. 18

  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 Empty Re: Nyssa & Mikoto

  Příspěvek pro Nyssa za 27/8/2018, 20:34

  Po mé odpovědi se zatvářil zmateně a naklonil hlavu na stranu. Položil mi otázku, se kterou jsem do něj zabodla své oči a sama jsem se zatvářila zmateně. Kdo ví jaký život žil, nemohla jsem ho tak snadno soudit, navíc to nebyl můj způsob. 
  "Nehodlám být ničí zbraní. Dlouho jsem bojovala za jejich sobecké touhy, ale padlí nejsou nic víc, než odpad, který ubližoval mým přátelům. Nenechám se tak snadno zlomit," vydechnu rozhodně a sleduji Elina, jak se pomalu odebral do rohu k pelechu, na který si lehl a sledoval mě. Vypadalo to že nad něčím přemýšlí a tak si povzdechnu a přitáhnu ocas k tělu.
  "Theo je můj přítel, vlastně je skoro jako můj syn. Starám se o něj už víc jak století. Nikdy bych neupřednostnila svůj život za ten jeho, Miluji ho," vydechnu jendoduše a hned mi dodje pár věcí. Tenhle Elin těmto věcem nerozuměl, proč by jinak pokládal tak jasné otázky?
  SPE-467
  SPE-467

  Posts : 50
  Join date : 12. 11. 17

  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 Empty Re: Nyssa & Mikoto

  Příspěvek pro SPE-467 za 27/8/2018, 20:47

  S rozhodností v hlase vydechne, že nebude ničí zbraní, že bojovala za jejich sobecké touhy dlouhá staletí a že se nenechá zlomit. Párkrát zamrkám, chtěl jsem něco namítnout, ale nakonec se jen nadechnu a zase vydechnu všechen vzduch z plic. Chvíli jsem byl potichu, díval se do země, než zvednu svůj pohled do očí eliny a přitisknu uši k hlavě.
  "Byli jsme stvořeni jako zbraně... My... Můžeme být i něčím jiným?" vydechnu a v mém hlase se mísila naděje se zmatením. Tato myšlenka mi připadala zvláštní... Být něčím jiným, než nástrojem. Po chvilce vydechne, že Theo je jako její syn, stará se o něj víc jak století a nikdy by neupřednostnila svůj život před jeho. Milovala ho.
  "Co to znamená?" zeptám se po chvilce a natáhnu k ní hlavu trochu blíž. Tahle konverzace mě začínala bavit, ale věděl jsem, že bych měl obrovský problém, kdyby se o ní někdo dozvěděl.
  "Miluji ho..." zopakuji po ní zamyšleně slova, kterým jsem nerozuměl.
  Nyssa
  Nyssa

  Posts : 210
  Join date : 31. 03. 18

  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 Empty Re: Nyssa & Mikoto

  Příspěvek pro Nyssa za 27/8/2018, 20:54

  Poslouchala jsem Elina a ani mě nepřekvapoval rozhovor s ním. většina Elinů byla takových, nechala se zlomit i když se zdálo že on je k tomu vedený už odmalička. Jenom jsem odhadovala, když ale neznal ani význam emocí, bylo to o to jistější, nido ho ničemu takovému neučil. Tiše si povzdechnu a zakroutím nad tím hlavou, než se postavím a dojdu k němu trochu blíž. Zastavím se ale na několik metrů od něj, tak dva a půl. 
  "Když se zbavíš okovů a řetězů, které tě k nim svazují, můžeš být čím chceš... není to nejlehčí cesta, ale je možná," vydechnu zcela vážně a zadívám se na Elina. Tiše jsem oddechovala a přemýšlela. Netušila jsem jak mu to vysvětlit a ani jsem si nedělala naděje, že by má slova pochopil.
  "Milovat... znamená to že mi na něm záleží, chci ho chránit tak jako on mě. Chci aby byl v bezpečí, aby nemusel cítit bolest, aby nemusel plakat. Záleží mi na něm, chci ho chránit z vlastní vůle, ne protože mi to někdo nakázal," vydechnu a sama se zatvářím lehcez mateně, než se na něj pousměji a prohlédnu si ho.   Nyssa & Mikoto - Stránka 5 3010
  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 30010
  SPE-467
  SPE-467

  Posts : 50
  Join date : 12. 11. 17

  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 Empty Re: Nyssa & Mikoto

  Příspěvek pro SPE-467 za 27/8/2018, 21:03

  Postaví se na nohy a tak ostražitě zvednu hlavu, nakonec se ale zastaví tak dva a půl metru ode mě. Stále jsem ji sledoval a když vážně vydechne, že se mohu zbavit okovů a řetězů, které mě k nim svazují, můžu být kým chci. Instinktivně si sáhnu na železný, nepohodlný obojek, který jsem měl kolem krku, sice jsem jen málokdy byl připnutý na vodítku, bylo to však, jako bych ho stále cítil.
  "J-já.. Nevím jestli můžu, jestli chci... Nedokáži si představit něco jiného. Stvořili mě, abych poslouchal. Jsem jen zbraň, kterou požívají, nástroj. To je můj účel, nic jiného. Až nebudu užitečný, zemřu," vydechnu a ani jsem netušil, proč jí tohle říkám, proto odvrátím hlavu na stanu a zadívám se na zeď naproti. Začne mi vysvětlovat co to znamená milovat a tak jsem ji pozorně poslouchal. Ani tohle jsem si však nedokázal představit.
  "Mám pocit, že oba žijeme ve zcela jiných světech," řeknu s povzdechem, než se stočím do klubíčka a zavřu oči.
  Nyssa
  Nyssa

  Posts : 210
  Join date : 31. 03. 18

  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 Empty Re: Nyssa & Mikoto

  Příspěvek pro Nyssa za 27/8/2018, 21:09

  Sledovala jsem ho, poslouchala jeho zmatená a tiše vydechovala. Nebyl smysl nad ním truchlit nebo ho litovat, ani jedna z těchto věcí by mu nepomohla a navíc byla jsem to já sama, kdo podobným jako on odmítl pomoci a teď jsem za to nejspíš platila. Nechtěla jsem přebrat zodpovědnost za životy jiných, ale Theo byl... jiný. Nebo jsem si to alespoň namlouvala. Tahle konverzace nechala otázky na mysli i mě. Když však vydechne, že má pocit že žijeme v jiných světech, zhluboka se nadechnu a na chvíli zavřuoči jako to udělal i on. Po chvilce je však otevřu a pousměji se, než se od něj vzdálím.
  "Rozdíl je pouze v tom, že já ten tvůj znám," sdělím s ůlehkým úsměvem, který hned zmizí a opřu se až o zeď na druhé straně místnosti, po které se svezu a zavřu oči. Chtěla jsem si alespoň na chvíli odpočinout. Nehodlala jsem si to dělat horší, proto jsem se ani nesnažila vymyslet nějaký plán k útěku, nepodařilo by se mi to a navíc by za to dostal on. Ne, že by mi na tom záleželo ale byl silný a já bych ho nepřeprala, to jsem poznala už z předešlé chvíle. Doufala jsem jen že bude Theo s Mikotem v pořádku. 
  SPE-467
  SPE-467

  Posts : 50
  Join date : 12. 11. 17

  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 Empty Re: Nyssa & Mikoto

  Příspěvek pro SPE-467 za 27/8/2018, 21:17

  S původní elinou byl celý tento proces mnohem rychlejší, než kdy předtím. Již druhý den si pro ni padlí přijeli a můj pán dostal velký obnos peněz. Držel si mě u nohy jako psa na vodítku z řetězu a já sledoval, jak elinu odvážejí. Nemohl jsem si pomoct, měl jsem pocit, jako by právě odjížděla má jediná naděje na jiný život. I kdybych utekl, skončil bych stejně jako ona. Vždy tady bude někdo silnější, kdo mě donutí poslouchat. Navíc proč utíkat? Byl jsem zbraň, měl jsem účel... A přesto jsem tiše toužil po něčem úplně jiném. Chtěl jsem rozumět tomu, o čem mluvila, ale... Když se za ní zavřely dveře dodávky, bylo to, jako by opravdu ujížděla i má naděje. Neznal jsem ani její jméno. Měla vůbec nějaké? Já ne, ale ona... Byla jiná. Možná ho měla a já litoval, že jsem se jí nezeptal. Chtěl jsem ho vědět. Jméno statečné eliny, která se pokusila změnit svůj osud. Zbavila se řetězů a byla volný. I když jen na chvíli.
  Nyssa
  Nyssa

  Posts : 210
  Join date : 31. 03. 18

  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 Empty Re: Nyssa & Mikoto

  Příspěvek pro Nyssa za 27/8/2018, 21:51

  --------------------
  Netušila jsem jak dlouho jsem tu byla, kde vůbec a tak nějak jsem se donutila nad tím raději ani nepřemýšlet. Vlastně na tyhle věci byl čas jenom pár dnů předtím, než se pustili do svých výzkumů. Má lehká panika ze všech těch nechutných věcnástrojů se pomalu vracela, ale nezmítala jsem se jako předtím. Nemělo to smysl a na veškerý bolestivý proces jsem si opět začínala zvykat. Tentokrát to bylo jiné, z mých očích sen evytratila jiskra života, uchovávala jsem si ji tam i přes všechno, co mě donutili podstoupit. Stála jsem si pamatovala Elina, kterého jsem potkala a tohle místo, mi nahánělo lehkou hrůzu. Netušila jsem o co se snažili, možná, raději... Těžko říci, byla jsem z toho zmatená. Každodení pokusy a podstupování cizí magie, mě dohánělo k šílenství, které jsem potlačovala. Nechtěla jsem ztratit svou hlavu a jediné co mě drželo vzhůru v tohmle hrozném snu byly myšlenky na Mikota a Thea. I tak jsem začínala mít pocit, že dnem za dnem na ně zapomínám a ačkoli jsem si to nechtěla připustit, bylo to tak. Netušila jsem jak dlouho ty pokusy vdržím, ale vědci tady byli agresivnější a zdálo se, že se jim to daří. Sama jsem na sobě cítila změny a tentokrát jsem se jich opravdu bála. Najednou jakoby nic jiného než tahle laboratoř neexistovala. Tyhle chvilkové stavy se střídaly s mým občasným starým já, které odsud chtělo pryč. Pomalu jsem upadala do apatie, která mě ale po posledním pokusu, kdy jsem měla pocit že mi půli duši, úplně zmizela. 
  --------------------
  Probudila jsem se, celá udýchaná a zmatená. Pohled mi sklouzne na chladnou zeď a tak se několikrát nadechnu. Celé tělo mě zabolí a ruce se odmítnou hnout. Něco bylo špatně, něco bylo hodně špatně. Natěžko polknu a sklopím pohled na roztřesené ruce, byly stále černé. Po chvilce se donutím vstát a dojdu k průhlednému sklu. Odraz který jsem však viděla mi nepatřil nebo ano? Dřív bílé vlasy teď měly úplně jinou barvu. Bylo to tak správně nebo nebylo? Ztraceně se zadívám na sklo a chvíli mi trvalo, než jsem se zadívala za něj. Kdo... co vůbec jsem? Co se mi stalo? Byla jsme zmatená, hodně zmatená. 
  Mikoto
  Mikoto

  Posts : 424
  Join date : 31. 03. 18

  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 Empty Re: Nyssa & Mikoto

  Příspěvek pro Mikoto za 27/8/2018, 22:01

  Konec... Konečně bylo po všem. Mohl jsem se vrátit domů a zase se vidět s Nyssou. Spěchal jsem, běžel ulicemi a má radost a nadšení stoupalo. Když však doběhnu až do domu, který vypadal, jako by v něm nikdo za celou tu dobu nebyl, nadšení mě zcela přejde a nahradí jej panika, zvláště když najdu propadlý strop a známky boje. Netušil jsem, co se stalo, ale věděl jsem jedno. Musel jsem Nyssu najít. Každý den jsem se vracel do domu, většinu času jsem strávil hledáním Thea a Nyssy, ale vůbec jsem neměl štěstí. Až třetí den se v domě objeví vyplašený, špinavý a vyčerpaný Theo. Dal jsem ho do pořádku, nakrmil, nechal odpočinout a až druhý den mi byl schopný říct, co se stalo. Zase ji měli. Zase měli moji Nyssu. Dovolil jsem vědcům, aby na ni opět stáhli ruku. Slíbil jsem, že ji ochráním a opět jsem selhal. Nebyl však čas na paniku, ani lítost. Musel jsem ji najít, ať už to bude stát cokoliv. Vloupal jsem se do laboratoře, kde jsem ji našel, ale nebyla tam, nikde. Musela být jinde a ze záznamů jsem se dozvěděl, že existuje ještě jedna. Menší, ale mnohem lépe vybavená s nejvzácnějšími eliny a nejnebezpečnějšími pokusy. Mohl jsem jen doufat, že bude v pořádku. Nečekal jsem, šel jsem si pro ni. A byl jsem rozhodnutý jít přes mrtvoly. Našel jsem laboratoř, nepozorovaně se dostal dovnitř. Zabil jsem každého, kdo mi překážel a povedlo se mi nevyvolat poplach. Ze záznamů jsem hledal místnost, kde drželi moji Nyssu, když jsem se tam však konečně dostal a stanul tváří tvář s elinou se zelenomodrými vlasy, černou srstí a se značkami stejné barvy jako její vlasy... Byl jsem opravdu zmatený a tak na ni zůstanu jen překvapeně hledět.  Can you remember who you were,
  before the world told you who you should be?
  Nyssa
  Nyssa

  Posts : 210
  Join date : 31. 03. 18

  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 Empty Re: Nyssa & Mikoto

  Příspěvek pro Nyssa za 27/8/2018, 22:21

  Stále jsem hleděla za sklo a když se v nich objeví neznámá postava, úplně se zaseknu a zůstanu na něj hledět. Rudé vlasy v barvě plamenů a zlatě žhnoucí oči... Mi byly hrozně povědomé. Chvíli jsem tam stála jako paralizovaná, než připlesknu ruce na sklo a doširoka rozevřu oči. 
  "Mikoto..." vydechnu nevěřícně a srdce se mi prudce rozbuší, polije mě lehká panika ale také obrovská radost. Párkrát zmateně zamrkám, než vydechnu horký vzduch na sklo, které se krátce zamlží. Byl to on nebo ne? Musel to být on, nikdo jiný na světě mu nebyl podobný. Prohlížel si mě s jasným zmatením, se stejným jako jsem cítila já sama v sobě. Nepoznával mě? Ne, já se taky nepoznávala... Stále jsem nevěděla co mi udělali ani jak bych se měla chovat, ale byla jsem si jistá že chci s tím mužem odejít. Ty pocity, které jsem k němu cítila byly neobyčejné.  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 3010
  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 30010
  Mikoto
  Mikoto

  Posts : 424
  Join date : 31. 03. 18

  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 Empty Re: Nyssa & Mikoto

  Příspěvek pro Mikoto za 27/8/2018, 22:30

  Díval jsem se na ženu za sklem, tohle by měla být cela mé milované, proč... Je tady někdo úplně jiný? Stále jsem nehnutě stál na místě, když však nevěřícně vydechne mé jméno, hlasem, který mi byl tak známý, byl jsem si jistý, že je to má Nyssa, přestože jí museli udělat mnoho svinstev a to jsem jen viděl, jak vypadá.
  "Nysso?" vydechnu překvapeně a vteřinu na to přiskočím k ovládání dveří a po chvilce zápasení s mechanismem se mi její celu podaří otevřít. Rozběhnu se dovnitř, přímo k mé milované a okamžitě ji sevřu v náruči.
  "Omlouvám se, slíbil jsem, že tě ochráním... Omlouvám se, že to trvalo tak dlouho. Bože, neměl jsem tě nechávat samotnou... Je mi to tak líto," řeknu jí rychle, zatímco jsem ji k sobě pevně, ale zároveň opatrně tiskl.  Can you remember who you were,
  before the world told you who you should be?
  Nyssa
  Nyssa

  Posts : 210
  Join date : 31. 03. 18

  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 Empty Re: Nyssa & Mikoto

  Příspěvek pro Nyssa za 27/8/2018, 22:44

  Vyjeveně jsem ho pozorovala. Byl to Mikoto, musel to být on, ale... ale... Jak se tady dostal? Našel mě? Přišel si pro mě? Zmateně jsem ho sledovala. Když vysloví jmé jméno, zaplaví mě pocit jakési neznámé úlevy a tak se zadívám jak začal zápasit s mechanikou ode dveří. Tiše jsem stála opodál a když dveře cvakly a otevřely se, okamžitě k nim přiskočím, zatímco mě sevře v náručí. Spokojeně jsem vrtěla ocasem, který byl teď větší a tiskla ho k sobě. Okamžitě se mi začal omlouvat ale já pouze spokojeně zabořila hlavu do jeho hrudníku a nehnutě jsem stála na místě. Oslovil mě jako Nyssu, to jméno se mi jistým způsobem příčilo, přitom jsem netušila proč.... Bylo moje, ne? Po chvilce se odtáhnu a zavrtím hlavou.
  "Neomlouvej se, je to v pořádku. Myslím..." vydechnu zmateně a byla jsem tak ráda, že je tady. Zároveň jsem měla čím dál větší chuť ho nakopnout, začít po něm řvát kde byl tak dlouho a proč mu to tak trvalo.  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 3010
  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 30010
  Mikoto
  Mikoto

  Posts : 424
  Join date : 31. 03. 18

  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 Empty Re: Nyssa & Mikoto

  Příspěvek pro Mikoto za 27/8/2018, 22:51

  Tiskla se ke mně a já cítil obrovskou úlevu, že ji mám vedle sebe a zároveň obrovský vztek na ty, kteří ji ublížili. Neunikne mi, jak spokojeně vrtěla huňatým ocasem a bylo zvláštní ji takhle vidět, zvláště potom, co jsem si tak zvykl na její kočičí vzhled. Zmateně vydechne, abych se neomlouval, že myslí, že je to v pořádku. Tiše zavrčím a vezmu její tvář do dlaní.
  "Není to v pořádku! Znovu ti ublížili!" zavrčím naštvaně, než ji pohladím po jemné srsti, zadívám se jí do očí a skloním se, abych jí mohl jemně políbit na modré rty.
  "Vypadněme odsud," zašeptám tiše, jakmile se odtáhnu, chytím ji jemně ta tlapku a rozejdu se ke dveřím. Musel jsem ji odsud dostat. Už jsem nehodlal dovolit, aby jí někdo ublížil, zvlášť když jsem tady. Jen si budu muset dávat pozor, přeci jen... Jsem teď temný a moc dobře jsem si pamatoval, jak Nyssa na temnou magii reaguje.  Can you remember who you were,
  before the world told you who you should be?
  Nyssa
  Nyssa

  Posts : 210
  Join date : 31. 03. 18

  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 Empty Re: Nyssa & Mikoto

  Příspěvek pro Nyssa za 27/8/2018, 23:00

  Sledovala jsem ho a přemýšlela nad tím co se mu honí hlavou. Vůbec jsem si to nedokázala představit, ij á v ní měla chaos a to větší než kdy dřív, zároveň jsem cítila jakýsi klid. Párkrát se zhluboka nadechnu abych něco řekla, ale to už měl mou tvář ve dlaních a naštvaně zavrčel, že to není v pořádku, že mi znovu ublížili. Vyvalím na něj oči a když mě políbí, vyprsknu smíchy.
  "Jsi to vážně ty!" vydechnu s úsměvem a uculím se na něj, zatímco mě chytí za tlapku a začne mě smýkat pryč odsud. O nic jiného jsem se nestarala, chtěla jsem odsud pryč a tak jsem ho prostě následovala.
  "Je Theo v pořádku?" vydechnu starostlivě a doufala jsem že to, že je tady znamená že opravdu v pořádku je a nic se mu nestalo.Zároveň jsem sledovala jeho vlající kabát, který mě hrozně fascinoval a tak jsem po něm vyjela packou. Měla jsem chuť se mu zavěsit na záda, ale neudělala jsem to. Co by asi řekl na to, kdybych mu teď skočila na záda? Že by? Přimhouřím oči a rozhlédnu se okolo, nebyl na to vhodný čas, ale já... si nemohla pomoct. Něco se mnou bylo špatně nebo nebylo?
  "Trvalo ti to," zavrčím na něj a olíznu se, zatímco jsem těkala pohledem po okolí.  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 3010
  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 30010
  Mikoto
  Mikoto

  Posts : 424
  Join date : 31. 03. 18

  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 Empty Re: Nyssa & Mikoto

  Příspěvek pro Mikoto za 27/8/2018, 23:08

  Jakmile ji políbím, s úsměvem vydechne, že jsem to vážně já, jako by tomu doteď nevěřila. Uculí se na mě a následuje mě ke dveřím, ze kterých vyjdu. Stále jsem ji držel a mířil odtud pryč. Byl jsem naštvaný a hodlal jsem zabít každého, kdo se nám připlete do cesty. Zeptá se mě, zda je Theo v pořádku a tak přikývnu a pootočím hlavu, abych jí věnoval milý úsměv.
  "Unavený, ale v pořádku. Řekl mi, co se stalo, je to statečný klučina," vydechnu a zase začnu dávat pozor na cestu. Chvilku ucítím, jako by mě tahala za kabát, ale nevšímal jsem si toho a pokračoval dál. Až když na mě zavrčí, že mi to trvalo, překvapeně zamrkám a otočím se. Tak napůl jsem čekal, že uvidím Ninu, ale... Byla to pořád Nyssa. Tedy nejspíš... No nešla mi po krku, takže určitě.
  "Omlouvám se," vydechnu potichu a byl jsem opravdu rád, že v tuto noční hodinu na chodbách nikdo nebyl. Podaří se nám dostat ven z laboratoře bez toho, abychom na kohokoliv narazili. Po cestě tam jsem takové štěstí neměl, ale byl jsem všechny schopen zabít dřív, než vyvolali jakýkoliv rozruch. Nadechnu se čerstvého vzduchu a otočím se na Nyssu. Chtěl jsem domů letět, ale... Byl jsem nervózní z toho, co řekne, až se dozví, že jsem temný anděl.  Can you remember who you were,
  before the world told you who you should be?
  Nyssa
  Nyssa

  Posts : 210
  Join date : 31. 03. 18

  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 Empty Re: Nyssa & Mikoto

  Příspěvek pro Nyssa za 27/8/2018, 23:15

  Odpověděl mi že je Theo v pořádku a že je statečný, usměji se měl pravdu Theo se uměl překonat a i když byl hodně starý, pořád byl rozumem dítě a já si na to už tak nějak zvykla. Nic jsem na to neříkala, bude čas teď bylo ale důležitější se odsud dostat a když se nám to povede, spokojeně roztáhnu ruce a nadechnu se čerstvého vzduchu.
  "Svobodáááá," zajásám nadšeně a bylo mi jedno že by nás mohl kdokoli slyšet, nějak mi na tom nezáleželo. Nakonec se ale zastavím a otočím na Mikota, kterého si prohlédnu. Dřív než ale stačí cokoli udělat, rozběhnu se k němu a skočím po ně, díky čemuž ho povalím na zem a oblíznu mu celý obličej.
  "Já tě vážně miluju... myslím," ušklíbnu se nevinně a poté se zatvářím velice hravě a škodolibě, s čímž z Mikota také slezu a spokojeně zavrtím ocasem. Nakonec nakloním hlavu na stranu a zmateně se mu zadívám do obličeje.
  "Notáák, vypadáš že mi chceš něco říct. Tak mluv, mlčení k tobě nesedí," pobídnu ho a zadívám se na něj v očekávání. Mohla jsem působit krapet netrpělivě.  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 3010
  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 30010
  Mikoto
  Mikoto

  Posts : 424
  Join date : 31. 03. 18

  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 Empty Re: Nyssa & Mikoto

  Příspěvek pro Mikoto za 27/8/2018, 23:21

  Nadšeně zajásá a já se na chvíli zhrozím, že ji slyšel někdo z laboratoře. Rozhlédnu se okolo a propálím Nyssu pohledem. Chovala se zvláštně, takhle neopatrná nikdy nebyla. Chtěl jsem něco podotknout, ale najednou jsem letěl k zemi. Málem vyjeknu, ale zarazím se a akorát chytím Nyssu kolem pasu, zatímco mi olízla obličej a prohlásil, že myslí, že mě vážně miluje.
  "Myslíš?" vydechnu hravým tónem a jakmile ze mě sleze, vyškrábu se na nohy a rozhlédnu okolo. Pobídne mě, abych jí řekl, co se děje s tím, že mlčení ke mně nesedí a tak si povzdechnu, než trochu ustoupím a na mých zádech se objeví dvě velká, černá křídla.
  "Chceš... Domů letět?" zeptám se tiše a zadívám se do jejích očí.  Can you remember who you were,
  before the world told you who you should be?
  Nyssa
  Nyssa

  Posts : 210
  Join date : 31. 03. 18

  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 Empty Re: Nyssa & Mikoto

  Příspěvek pro Nyssa za 27/8/2018, 23:32

  Jeho hravý tón se mi líbil ale neotálela jsem a nechala ho se vyškrábat na nohy. Navíc jsem byla zvědavá co michce říct. Když se mě zeptá jestli chci domů letět, dřív ne žsi uvěc uvědomým že má na zádech dvě černá, velká křídla, nadšeně vypúísknu.
  "Jasně!" ušklíbnu se a nadšeně zvednu ruku do vzduchu než se zajásáním vyskočím. Až po chvilce se zarazím a zadívám se na Mikotova křídla. Pamatovala jsem si že je padlý ale teď... stal se z něj temný? Párkrát nevěřícně zamrkám, než k němu přiskočím a natáhnu se k jeho peří.
  "Můžu?" zeptám se úchvatně a uculím se na svého milého. Po chvilce nakloním hlavu v očekávání odpovědi, nechtěla jsem se jich dotknout bez povolení, vím že křídla pro Mikota byla drahá a byla to Nyssa kdo jej o něj připravil. Vlastně... já.  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 3010
  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 30010
  Mikoto
  Mikoto

  Posts : 424
  Join date : 31. 03. 18

  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 Empty Re: Nyssa & Mikoto

  Příspěvek pro Mikoto za 27/8/2018, 23:38

  Okamžitě se ušklíbne s tím, že chce letět. Překvapeně zamrkám a stále ji sleduji, vypadalo to, že si až po chvilce uvědomila, že jsem padlý. Měl jsem o ni čím dál větší strach... Chovala se... Jinak. Jako by to ani nebyla moje Nyssa a to, že vypadala úplně jinak nepomáhalo. Ale někde uvnitř jsem cítil, že je to opravdu stále ona. Moje Nyssa, elina, kterou miluji. Natáhne se k mým křídlům a já sledoval její packu. Zeptá se mě, jestli se jich může dotknout a tak přikývnu a jedno křídlo k ní natáhnu trochu blíž.
  "Budu... Se snažit neubližovat ti mou magií a neprovokovat Ninu," vydechnu tiše a sám se k ní natáhnu, abych mohl do ruky vzít pramínek jejích dlouhých, modrozelených vlasů. Až po chvilce ji opatrně vezmu do náruče, než prudce máchnu křídly a vznesu se do vzduchu.
  "Nysso... Jsi v pořádku?" zeptám se po chvilce a starostlivě se na ni zadívám.  Can you remember who you were,
  before the world told you who you should be?

  Sponsored content

  Nyssa & Mikoto - Stránka 5 Empty Re: Nyssa & Mikoto

  Příspěvek pro Sponsored content


   Právě je 17/10/2019, 10:13